Centrum na podporu integrace cizinců pro Olomoucký kraj

POMOC S REGISTRACÍ NA PRODLOUŽENÍ DOČASNÉ OCHRANY

Cílovou skupinou CPIC jsou dlouhodobě legálně pobývající cizinci a dále osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana (azylanti a osoby požívající doplňkové ochrany).

Služby:
Veškeré níže uvedené služby jsou zdarma nabízeny ve všech Centrech na podporu integrace cizinců; aktuální nabídka včetně časového rozvrhu je k dispozici v záložkách jednotlivých pracovišť na internetových stránkách www.integracnicentra.cz nebo FB profilu www.facebook.com/cpicolomouckykraj.

Působnost CPIC se neomezuje jen na krajské město, svými aktivitami pokrývá území celého kraje.

Aktivity pro klienty:
– Sociální poradenství
– Právní poradenství
– Kurzy českého jazyka
– Tlumočnické služby
– Sociokulturní kurzy
– Provoz internetového pracoviště a knihovny
– Komunitní pracovníci
– Vzdělávací, kulturní a společenské akce

Kurzy českého jazyka:

Kurzy českého jazyka jsou rozděleny na základní kurzy, které lze navštěvovat i jednorázově a bez předchozího přihlášení, a intenzivní kurzy, které jsou určeny pro dlouhodobější výuku českého jazyka.

V odůvodněných případech je možné pro nezletilé klienty uspořádat individuální kurz.

Na kurzech Vás naučí lépe se dorozumět v základních situacích jako je návštěva u lékaře, na úřadě, v obchodě, atd.

Kurzy pořádáme na různých úrovních znalosti českého jazyka