Centrum na podporu integrace cizinců pro Olomoucký kraj

Sociální poradenství, právní a psychosociální poradenství, kurzy českého jazyka, tlumočnické služby, sociokulturní kurzy,…

Cílovou skupinou CPIC jsou dlouhodobě legálně pobývající cizinci a dále osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana (azylanti a osoby požívající doplňkové ochrany).

Služby:
Veškeré níže uvedené služby jsou zdarma nabízeny ve všech Centrech na podporu integrace cizinců; aktuální nabídka včetně časového rozvrhu je k dispozici v záložkách jednotlivých pracovišť na internetových stránkách www.integracnicentra.cz nebo FB profilu www.facebook.com/cpicolomouckykraj.

Působnost CPIC se neomezuje jen na krajské město, svými aktivitami pokrývá území celého kraje.
CPIC najdete v Olomouci na adrese Hálkova 171/2 ve 4. patře.
Kontaktovat nás můžete telefonicky na čísle 585 204 686 nebo emailem na icolomouc@suz.cz.
Detašované pracoviště v CPIC v Šumperku naleznete na adrese Žerotínova 830/63 v 1. patře. Kontaktovat nás můžete emailem icsumperk@suz.cz.

Aktivity pro klienty:
– Sociální poradenství
– Právní poradenství
– Kurzy českého jazyka
– Tlumočnické služby
– Sociokulturní kurzy
– Provoz internetového pracoviště a knihovny
– Komunitní pracovníci
– Vzdělávací, kulturní a společenské akce

Psychosociální poradenství – lze využít v CPIC Olomouc každé pondělí od 13:00 do 17:00 a každou středu od 15:00 do 18:00. Poradenství je určeno pro děti nebo pro rodiny s dětmi. Je nutné předchozí objednání, telefonicky na čísle 585 204 686 nebo emailem na icolomouc@suz.cz.

Právní poradenství – právník je k dispozici ve CPIC Olomouc každou středu 12:30 do 17:30. Na detašovaném pracovišti CPIC Šumperk je právník přítomen každou středu od 8:00 do 12:00.

Kurzy českého jazyka:

Kurzy českého jazyka jsou rozděleny na základní kurzy, které lze navštěvovat i jednorázově a bez předchozího přihlášení, a intenzivní kurzy, které jsou určeny pro dlouhodobější výuku českého jazyka.

V odůvodněných případech je možné pro nezletilé klienty uspořádat individuální kurz.

Na kurzech Vás naučí lépe se dorozumět v základních situacích jako je návštěva u lékaře, na úřadě, v obchodě, atd.

Kurzy pořádáme na různých úrovních znalosti českého jazyka