Bydlení


Co můžete v Olomouckém kraji využít

Filtrovat nabídky

Diskriminace v bydlení

Diskriminace jako

  • Nerovné, méně příznivé zacházení (přímá diskriminace) /znevýhodnění na základě zdánlivě neutrálního kritéria (nepřímá diskriminace)

  • Diskriminační důvody  (rasa, etnicita, národnost, pohlaví, sexuální orientace, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, státní příslušnost)

Obecní bydlení

 • Na obecní bydlení dopadá zákaz o diskriminace

 • Pokud poskytují byty i držitelům dočasné ochrany, tak musí dodržovat zákaz diskriminace

Realitní kanceláře

  • Pokud majitel si nepřeje UA je to přímá diskriminace – vlastník či zprostředkovatel

  • Vlastník nemovitosti sdělí realitnímu makléři, že si nepřeje, aby byla druhou smluvní stranou osoba určitého etnika dopouští se diskriminace formou

  • Realitní makléř nemůže diskriminační pokyn ze strany vlastníka přijmout a považovat jej za závazný. Již pouhý dotaz může být diskriminační, ale ne každý dotaz na národnost/státní příslušnost není diskriminační

Jakým způsobem doložit na pracovišti Ministerstva vnitra, že máte zajištěno ubytování?

Aby vám mohla být prodloužena dočasná ochrana, bude nutné během návštěvy pracoviště Ministerstva vnitra doložit doklad o ubytování (s výjimkou osob ubytovaných ve státním humanitárním ubytování).

ℹ Doklad o ubytování může být:

👉 Nájemní / podnájemní smlouva (doporučujeme předkládat úředně ověřené kopie)

👉 Písemný doklad (potvrzení) o zajištění ubytování s úředně ověřeným podpisem vlastníka nemovitosti

👉 Doklad o vlastnictví nemovitosti

❗ Nezapomeňte, že doklad o ubytování musíte předložit za každou osobu, kterou budete k prodloužení dočasné ochrany registrovat.

Více informací o jednotlivých typech najdete v podrobném Návodu nebo zde:

Umapa – pomocník držitelům DO v orientaci na území ČR

Přijíždíte z Ukrajiny a potřebujete se rychle zorientovat, kde hledat úřady, materiální nebo jinou pomoc i školky a školy pro vaše děti? Využijte mapu pro Ukrajince.

Umapa slouží k vyhledávání míst, která jsou pro držitele dočasné ochrany důležitá.

❗Díky Umapě se můžete zorientovat v místech, kde se zrovna pohybujete a zjistit, kde se co potřebné nachází (např. zdravotnická zařízení, ubytovny, školy a ostatní služby). Pomoct Vám při používání Umapy mohou filtry, díky kterým se lépe zorientujete.

👉 Úřady, školky a školy přijímající ukrajinské děti, centra poradenství a psychologické pomoci, ukrajinsky mluvící lékaři a mnoho dalších míst a služeb. Aplikace bude brzy umožňovat přidávat na mapu nová místa, komentovat ta stávající a sdílet svoje zkušenosti s dalšími lidmi, kteří potřebují pomoc.

👉 Mapa vám zároveň ukáže, že na situaci nemusíte být sami. Brzy na ni budeme přidávat i místa, kde se ostatní lidé utíkající před válkou scházejí. Nebo můžete taková setkání snadno zorganizovat a stát se tak spolutvůrci nové etapy ukrajinské komunity.

👉 U mnoho míst najdete i popisek, ve kterém bývají důležité informace, které se vztahují k danému místu, jako jsou adresa, otevírací doby apod.
Majitelé např. ubytoven mohou kdykoliv aktualizovat stav kapacity a počet volných míst.

❓Umapu také najdete jako aplikaci, která je dostupná ke stažení zdarma na Google Play a na AppStore.

 

Teenageři Dospělí Senioři

Bezplatná linka podpory Romodrom

Romodrom je bezplatná linka podpory a prevence ztráty bydlení. Je určená lidem prchajícím před válkou na Ukrajině, kteří mají DO nebo o ní žádají.

Tel.: +420 800 933 339

Pomozte uprchlíkům z Ukrajiny najít ubytování

Platforma Pomáhej Ukrajině umožňuje propojovat ubytovatele a uprchlíky z Ukrajiny.

Ubytování

Ubytování Penzion U Madony, Přerov

Přerov

Zprávy ze solidárních domácností

SIMI představuje medailonky českých rodin, které nabídly ubytování ukrajinským uprchlíkům přes platformu Uprchlíci vítejte.

Centrum na podporu integrace cizinců pro Olomoucký kraj

Centra na podporu integrace cizinců (CPIC) tvoří komplexní síť v rámci celé republiky, která zajišťuje realizaci integrační politiky ČR ve vztahu k cílové skupině cizinců.

Sociální poradenství, právní a psychosociální poradenství, kurzy českého jazyka, tlumočnické služby, sociokulturní kurzy,…

Prykhystok 

Mezinárodní dobrovolnický web pro ubytování uprchlíků 

Shelter for Ukraine 

Nabídky ubytování pro uprchlíky 

Uprchlíci, vítejte!

Nezisková organizace, která pomáhá zajistit dlouhodobé ubytování zdarma nebo za náklady

I CAN HELP

Mapa nabídek ubytování pro válečné uprchlíky