Co můžete v Olomouckém kraji využít

Filtrovat nabídky

Diskriminace v bydlení

Diskriminace jako

  • Nerovné, méně příznivé zacházení (přímá diskriminace) /znevýhodnění na základě zdánlivě neutrálního kritéria (nepřímá diskriminace)

  • Diskriminační důvody  (rasa, etnicita, národnost, pohlaví, sexuální orientace, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, státní příslušnost)

Obecní bydlení

 • Na obecní bydlení dopadá zákaz o diskriminace

 • Pokud poskytují byty i držitelům dočasné ochrany, tak musí dodržovat zákaz diskriminace

Realitní kanceláře

  • Pokud majitel si nepřeje UA je to přímá diskriminace – vlastník či zprostředkovatel

  • Vlastník nemovitosti sdělí realitnímu makléři, že si nepřeje, aby byla druhou smluvní stranou osoba určitého etnika dopouští se diskriminace formou

  • Realitní makléř nemůže diskriminační pokyn ze strany vlastníka přijmout a považovat jej za závazný. Již pouhý dotaz může být diskriminační, ale ne každý dotaz na národnost/státní příslušnost není diskriminační

La Strada

La Strada Česká republika, o.p.s. je specializovaná nezisková organizace, která se zabývá prevencí obchodu s lidmi a vykořisťování, pojmenovává jejich příčiny a důsledky, ovlivňuje veřejnou politiku a poskytuje v této oblasti sociální služby. Posláním La Strady Česká republika je přispívat k odstranění vykořisťování a obchodování s lidmi a poskytovat podporu a ochranu vykořisťovaným, obchodovaným a těmito jevy ohroženým lidem.

Jakým způsobem doložit na pracovišti Ministerstva vnitra, že máte zajištěno ubytování?

Aby vám mohla být prodloužena dočasná ochrana, bude nutné během návštěvy pracoviště Ministerstva vnitra doložit doklad o ubytování (s výjimkou osob ubytovaných ve státním humanitárním ubytování).

ℹ Doklad o ubytování může být:

👉 Nájemní / podnájemní smlouva (doporučujeme předkládat úředně ověřené kopie)

👉 Písemný doklad (potvrzení) o zajištění ubytování s úředně ověřeným podpisem vlastníka nemovitosti

👉 Doklad o vlastnictví nemovitosti

❗ Nezapomeňte, že doklad o ubytování musíte předložit za každou osobu, kterou budete k prodloužení dočasné ochrany registrovat.

Více informací o jednotlivých typech najdete v podrobném Návodu nebo zde:

Umapa – pomocník držitelům DO v orientaci na území ČR

Přijíždíte z Ukrajiny a potřebujete se rychle zorientovat, kde hledat úřady, materiální nebo jinou pomoc i školky a školy pro vaše děti? Využijte mapu pro Ukrajince.

Umapa slouží k vyhledávání míst, která jsou pro držitele dočasné ochrany důležitá.

❗Díky Umapě se můžete zorientovat v místech, kde se zrovna pohybujete a zjistit, kde se co potřebné nachází (např. zdravotnická zařízení, ubytovny, školy a ostatní služby). Pomoct Vám při používání Umapy mohou filtry, díky kterým se lépe zorientujete.

👉 Úřady, školky a školy přijímající ukrajinské děti, centra poradenství a psychologické pomoci, ukrajinsky mluvící lékaři a mnoho dalších míst a služeb. Aplikace bude brzy umožňovat přidávat na mapu nová místa, komentovat ta stávající a sdílet svoje zkušenosti s dalšími lidmi, kteří potřebují pomoc.

👉 Mapa vám zároveň ukáže, že na situaci nemusíte být sami. Brzy na ni budeme přidávat i místa, kde se ostatní lidé utíkající před válkou scházejí. Nebo můžete taková setkání snadno zorganizovat a stát se tak spolutvůrci nové etapy ukrajinské komunity.

👉 U mnoho míst najdete i popisek, ve kterém bývají důležité informace, které se vztahují k danému místu, jako jsou adresa, otevírací doby apod.
Majitelé např. ubytoven mohou kdykoliv aktualizovat stav kapacity a počet volných míst.

❓Umapu také najdete jako aplikaci, která je dostupná ke stažení zdarma na Google Play a na AppStore.

 

Teenageři Dospělí Senioři

Poradny pro rodinu

Nabízejí pomoc a podporu dětem, rodinám, manželským párům a dalším osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci.

Sociální pracovníci a psychologové Poradny pro rodinu pomáhají klientům odborného sociálního poradenství s řešením manželských, partnerských, rodinných i osobních problémů. Psychologové se také věnují náhradním rodinám, které organizace doprovází.Odborné pracovníky najdete jak v sídle organizace v Olomouci, tak i v jejích pobočkách v Poradnách pro rodinu v Prostějově, Přerově, Šumperku a v Jeseníku. Pracoviště v Olomouci a Šumperku jsou bezbariérová. Služby poraden jsou bezplatné.

Podrobněji zde: Leták_Poradny

 

Sasínek – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Poskytují odbornou pomoc a podporu dětem, dospívajícím a rodinám nacházejícím se v obtížné životní situaci, kterou nezvládají řešit vlastními silami. Podporu zajišťují v týmu složeném ze sociální pracovnice a psycholožky. Všechny naše služby jsou bezplatné a dobrovolné. Působnost služby je území Olomouckého kraje. Najdete nás na adrese Karolíny Světlé 2a v Olomouci.

Stáhnout si leták: Leták Sasínek (ssp-ol.cz)

Středisko sociální prevence v Olomouckém kraji nabízí služby Intervenčních center

Intervenční centra poskytují poskytují pomoc a podporu osobám ohroženým domácím násilím a dále osobám ohroženým nebezpečným pronásledováním v souvislosti s domácím násilím.

Cílem činností je pomoci těmto osobám zorientovat se v jejich složité životní situaci, podpořit je ve volbě řešení prostřednictvím individuální psychologické pomoci, sociálního a právního poradenství.

Kontakty najdete zde. 

Právní pomoc do kapsy

Základní orientace v právech a povinnostech zaměstnance.

Podpora rodin dětí s postižením z Ukrajiny v Olomouckém kraji

Co nabízí:

 • Sociální poradenství v oblasti hledání řešení individuálních potřeb rodiny
 • Vyhledání a oslovení návazných služeb v regionu, předávání kontaktů na další odborníky
 • Pomoc při hledání vhodné mateřské, základní a střední školy
 • Tlumočnické služby (ukrajinština, ruština/čeština)
 • Informace a poskytnutí různých pomůcek pro psychomotorický rozvoj dítěte
 • Možnosti volnočasových aktivit pro děti
 • Komunitní akce pro celou rodinu
Děti Teenageři

ETAPA – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Služba je určena dětem a mládeži ve věku od 9 do 21 let, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, se kterou si neví rady.

Olomouc

Vyřizování ukrajinských pasů a řidičských průkazů

Ukrajina zřizuje v Praze mobilní kancelář, kde lze vyřídit/prodloužit ukrajinské pasy, mezinárodní pasy a řidičské průkazy. Mobilní kancelář mohou využívat nejen uprchlíci, ale také občané Ukrajiny dlouhodobě žijící v ČR.
Kancelář je otevřená od pondělí do soboty (vždy 9:00-18:00 hod.). Registrace nutná přes: https://prague.pasport.org.ua/ 

Co potřebuješ vědět o pobytu a pomoci v ČR?

Tyto informace jsou pro tebe pokud:
-je ti méně než 18 let
-přišel jsi sám nebo s někým jiným, než jsou tví rodiče nebo jsi se ocitl sám, pokud tě tvůj doprovod opustil

Děti Teenageři
Hranice Jeseník Konice Litovel Lipník nad Bečvou Olomouc Mohelnice Prostějov Přerov Uničov Zábřeh Šumperk Šternberk

Člověk v tísni

informační rozcestník v ukrajinštině

Centrum na podporu integrace cizinců pro Olomoucký kraj

Centra na podporu integrace cizinců (CPIC) tvoří komplexní síť v rámci celé republiky, která zajišťuje realizaci integrační politiky ČR ve vztahu k cílové skupině cizinců.

Sociální poradenství, právní a psychosociální poradenství, kurzy českého jazyka, tlumočnické služby, sociokulturní kurzy,…

Člověk v tísni

Nabídka pomoci se zprostředkováním materiální pomoci.

Kariérní poradenství UA

Olomouc
Děti Teenageři Dospělí Senioři

Podpora mladistvých z Ukrajiny ve věku 15+

Jak se stát žákem střední školy?
Co mohu dělat dál?
Kde najdu podporu?

Teenageři

Charita Olomouc

Osobám postiženým konfliktem na Ukrajině nabízí sociální a materiální pomoc.

Olomouc

Maltézská pomoc, o.p.s.

Sociální poradenství a pomoc pro rodiny s dětmi, seniory a osoby se zdravotním postižením.

Olomouc Přerov

Evakuace dětí z ukrajinských ústavů do ČR

Informace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Děti

Arcidiecézní charita Olomouc

Poradenství pro občany Ukrajiny, materiální pomoc, tlumočení a doprovod na úřadech apod.

Olomouc

Multikulturní centrum Mozaika

Nezisková organizace Mozaika v Prostějově nabízí pro uprchlíky z Ukrajiny tyto služby: komunitní setkávání, základní poradenství a asistenci, psychologické poradenství, program pro maminky s dětmi. Všechny služby jsou poskytovány zdarma.

Prostějov

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Poradenství a pomoc se zajištěním materiální pomoci uprchlíkům

Olomouc

Centrum Ondřej 

Charita Zábřeh poskytuje široké spektrum pomoci v Lošticích, Mohelnici a Zábřehu.

Loštice Mohelnice Zábřeh

Česká advokátní komora (ČAK)

profesní organizace advokátů v České republice

tabulka kontaktů na advokáty, kteří nabízejí některé služby pro ukrajinské uprchlíky zdarma

Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D.

právní poradenství a služby, mediátor – řešení konfliktů mimosoudní cestou

bezplatné poradenství a některé právní služby pro ukrajinské uprchlíky před válkou
pracovní, občanské, rodinné, správní právo
komunikace v ČJ, ENG, RU, UA

kontakt: +420 774 277 429
email: advokat@ak-sigmundova.cz

Olomouc Kožušany-Tážaly

Rodinné centrum Olivy

Česko-ukrajinské centrum pro rodiny s dětmi v Olomouci

Odkaz na FB skupinu v ukrajinštině:

Olomouc
Děti Teenageři Dospělí

Mgr. Ondřej Vaněk

pracovní právo, cizinecké právo

kontakt: +420 774 956 688
zdenek@advokatvanek.cz

komunikace: CZ, ENG, UA

Olomouc

Ing. Mgr. Ladislav Šmarda, LŠ Advokátní kancelář

pracovní právo, občanské právo, cizinecké právo

kontakt: +420 720 622 389
email: ladislavsmarda@aksmarda.cz

komunikace: ENG, CZ

Olomouc

ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.

mezinárodní právní společnost

spolupracuje s ukrajinskou advokátkou, v jejich kompetenci jsou tedy i případy týkající se nejen českého, ale také ukrajinského práva (např. záležitosti svěření dítěte do péče aj.)

Integrační program Ukrajina
společnost nabízí komplexní podporu Ukrajincům, kteří chtějí založit podnikání v České republice

JUDr. Marcela Osladilová

pracovní právo, azylové právo

kontakt: +420 775 657 637
email: osladilova.marcela@seznam.cz

komunikace v jazycích: CZ, RU, UA

Olomouc