Práce


V České republice lze legálně pracovat pouze na základě:
  1. pracovní smlouvy
  2. dohody o provedení práce (DPP) nebo
  3. dohody o pracovní činnosti (DPČ).

Co můžete v Olomouckém kraji využít

Filtrovat nabídky

Nelegální zaměstnávání

Nelegální prací se rozumí

    • závislá práce vykonávaná fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah,

    • práce vykonávaná cizincem v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, nebo v rozporu se zaměstnaneckou kartou, kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrou kartou nebo bez některé z těchto karet; (to neplatí v případě převedení na jinou práci podle zákoníku práce), nebo

    • práce vykonávaná cizincem pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného oprávnění k pobytu na území České republiky.

Podání daňového přiznání

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob se podává na finanční úřad – územní pracoviště místně příslušné poplatníkovi.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se podává podle § 136 odst. 1 daňového řádu nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Základní lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období 2023 je do 2. 4. 2024.

Online formulář 

Měšec.cz

Informační portál zaměřený na finanční problematiku, sekce článků v ukrajinštině.
Jak založit podnikání v ČR? Kde hledat nabídky práce? Jak postupovat při přihlášení dítěte do školky a školy? 

Perspektivní kariéra pro Ukrajinky v České republice? Začněte pracovat v IT!

Digitální Akademie Czechitas otevírá poslední registraci s možností stipendia pro ukrajinské ženy, které mají exkluzivní šanci zúčastnit se intenzivního kurzu IT zdarma a zvýšit tak svoji hodnotu na trhu práce.
Pro ty, které by se chtěly dozvědět více o Digitální akademii, pořádá Czechitas online informační schůzky s názvem "Poznej Digitální akademii" 19. prosince a 15. ledna.

Zájemkyně se mohou registrovat na ukrajinském webu Czechitas.

Dospělí

Nabídka pomoci zdravotníkům z řad uprchlíků

Jsme nezisková organizace vytvořená pro informační podporu lékařů, farmaceutů, zdravotních sester a jiných zdravotníků, kteří se chystají pokračovat ve své profesní kariéře v České republice.

Centrum na podporu integrace cizinců pro Olomoucký kraj

Centra na podporu integrace cizinců (CPIC) tvoří komplexní síť v rámci celé republiky, která zajišťuje realizaci integrační politiky ČR ve vztahu k cílové skupině cizinců.

Sociální poradenství, právní a psychosociální poradenství, kurzy českého jazyka, tlumočnické služby, sociokulturní kurzy,…

Czechinvest – Jobs4UA

Tržiště pracovních příležitostí pro zaměstnance z Ukrajiny - nabídky prověřených zaměstnavatelů z celé ČR

Teenageři Dospělí Senioři

Seduo.cz

Online lekce a kurzy pro firmy i jednotlivce.
Zvyšování pracovních kompetencí. Jazykové kurzy.

Dospělí