Duševní podpora


Co můžete v Olomouckém kraji využít

Filtrovat nabídky

Centrum LOCIKA

Centrum LOCIKA zvyšuje kapacity intervenčních center a nabízí přímou podporu pro děti a rodiče nebo poradenství pro učitele a odborníky v rámci programu “Pomoc dětem zasaženým traumatem v důsledku války na Ukrajině”.

Děti

Centrum na podporu integrace cizinců pro Olomoucký kraj

Centra na podporu integrace cizinců (CPIC) tvoří komplexní síť v rámci celé republiky, která zajišťuje realizaci integrační politiky ČR ve vztahu k cílové skupině cizinců.

POMOC S REGISTRACÍ NA PRODLOUŽENÍ DOČASNÉ OCHRANY

ETAPA – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Služba je určena dětem a mládeži ve věku od 9 do 21 let, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, se kterou si neví rady.

Olomouc

Dokumentování válečných zločinů

Policie ČR se podílí na vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině a shromažďuje svědectví osob pobývajících v ČR.

Multikulturní centrum Mozaika

Nezisková organizace Mozaika v Prostějově nabízí pro uprchlíky z Ukrajiny tyto služby: komunitní setkávání, základní poradenství a asistenci, psychologické poradenství, program pro maminky s dětmi. Všechny služby jsou poskytovány zdarma.

Prostějov

ASSYST Posttraumatická péče pro uprchlíky zasažené válkou – pro dospělé i děti

Tým českých a ukrajinských interventů, kteří pomáhají lidem v Olomouckém kraji překonávat traumatické události a obtíže s adaptací na nové podmínky.

Freem – institut pro psychoterapii a poradenství, z.s., Jakoubka ze Stříbra 44, 779 00 Olomouc, IČ 09550950

Děti Teenageři Dospělí Senioři

Církev bratrská v Olomouci

nabízí pravidelná setkání s Ukrajinci, bohoslužby v ukrajinštině i individuální duchovní podporu 

Olomouc

Římskokatolické farnosti olomoucké arcidiecéze

zde můžete najít kontakt na farnost a kněze ve Vaší obci 

Olomouc

Terapeutická linka Sluchátko

Linka je určena všem, které něco trápí na duši. Jejím cílem je pomoci vám s tím, co vás trápí, poskytnout vám informace, jak může být psychoterapie užitečná a pomoci zlepšit kvalitu vašeho života.

Tel: +420 212 812 540

Česká psychologická aliance pro globální změny 

Adresář psychologů se zkušenostmi s krizovou intervencí a psychoterapeutů - dobrovolníků, kteří nabídli zdarma pomoc Ukrajincům žijícím v ČR i přímo lidem na Ukrajině 

Šumperk

Bezplatná linka sociální asistence (Modrá linka)

MPSV ČR, Modrá linka a Český červený kříž nabízejí služby call centra sociální asistence pro uprchlíky z Ukrajiny a Čechy, kteří jim pomáhají.

sociální poradenství a krizová intervence

+420 800 601 020, komunikace v češtině, ukrajinštině, ruštině, romštině a maďarštině

Hovory jsou anonymní

LIA – linka sociální asistence

pro všechny, kterých se dotkla válka na Ukrajině, v ukrajinštině 

Člověk v tísni

Nabídka pomoci se zprostředkováním materiální pomoci.

Kariérní poradenství UA

Rodinné centrum Olivy

Česko-ukrajinské centrum pro rodiny s dětmi v Olomouci

Odkaz na FB skupinu v ukrajinštině:

Olomouc
Děti Teenageři Dospělí