Duševní podpora


V České republice má největší zastoupení Římskokatolická církev. Dále u nás působí Řeckokatolická církev, Pravoslavná církev, Českobratrská církev evangelická, Církev československá husitská, Církev bratrská a další církve a náboženské společnosti. 

Zde najdete odkazy na webové stránky jednotlivých církví a jejich společenství, případně dalších organizací nabízejících duchovní podporu v našem regionu.  

Duševní podporu a podporu pro osoby s duševním onemocněním Vám může poskytnout také psychoterapeut, psycholog, psychiatr, a to v rámci sociálních služeb nebo zdravotní péče. Využít můžete také telefonické krizové linky nebo on-line podporu.  

Psychologická podpora v rámci sociálních služeb bývá bezplatná. Pokud navštívíte klinického psychologa nebo zdravotnické pracoviště, je péče hrazena ze zdravotního pojištění. Zde je však potřeba ověřit, zda daný psycholog spolupracuje s Vaší zdravotní pojišťovnou.  

Péči nabízejí i psychologové, kteří nespolupracují s žádnou sociální službou ani pojišťovnou, jejich služby si pak musí klient zpravidla zaplatit sám. Doporučujeme výši úhrady zjistit předem. 

Ministerstvo vnitra ČR – Psychologická pomoc pro občany, adresář psychologické pomoci 

ČOSIV – Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání – psychosociální pomoc 

Co můžete v Olomouckém kraji využít

Filtrovat nabídky

Podpora rodin dětí s postižením z Ukrajiny v Olomouckém kraji

Co nabízí:

  • Sociální poradenství v oblasti hledání řešení individuálních potřeb rodiny
  • Vyhledání a oslovení návazných služeb v regionu, předávání kontaktů na další odborníky
  • Pomoc při hledání vhodné mateřské, základní a střední školy
  • Tlumočnické služby (ukrajinština, ruština/čeština)
  • Informace a poskytnutí různých pomůcek pro psychomotorický rozvoj dítěte
  • Možnosti volnočasových aktivit pro děti
  • Komunitní akce pro celou rodinu
Děti Teenageři

Církev

Apoštolský exarchát řeckokatolické církve v ČR 

Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

Římskokatolické farnosti olomoucké arcidiecéze (zde můžete najít kontakt na farnost a kněze ve Vaší obci)

Odpovědi ke mši v ukrajinštině

Církev bratrská v Olomouci (nabízí pravidelná setkání s Ukrajinci, bohoslužby v ukrajinštině i individuální duchovní podporu)

Řeckokatolická farnost Olomouc
kontakt: +420 736 511 934
email: otec.petr.prinz@gmail.com

Psychologická podpora pro uprchlíky ASSYST

Krizová intervence Assyst je osvědčená metoda, při které klient a intervent procházejí postupem, který pomáhá snížit projevy stresu z prožitých událostí. Po celém Olomouckém kraji ZDARMA. Pro děti i dospělé.

Kontakt: +420 605 367 475; +420 605 367 020
E-mail: assyst.olomouc@gmail.com

Centrum LOCIKA

Centrum LOCIKA zvyšuje kapacity intervenčních center a nabízí přímou podporu pro děti a rodiče nebo poradenství pro učitele a odborníky v rámci programu “Pomoc dětem zasaženým traumatem v důsledku války na Ukrajině”.

Děti

ETAPA – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Služba je určena dětem a mládeži ve věku od 9 do 21 let, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, se kterou si neví rady.

Olomouc

Pomoc pro občany Ukrajiny i české lékaře v komunikaci s ukrajinskými pacienty

Informační linka +420226201221 – volba 2 je v provozu denně od 8 do 19 hodin a poskytuje základní informace o zdravotní péči v ČR pro občany Ukrajiny. Slouží také českým poskytovatelům zdravotní péče, kteří potřebují asistenci při komunikaci s ukrajinskými pacienty, a v neposlední řadě poskytuje také psychologickou podporu.

Opatruj.se

Kontakty a informace z oblasti duševního zdraví v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Dokumentování válečných zločinů

Policie ČR se podílí na vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině a shromažďuje svědectví osob pobývajících v ČR.

Česká psychologická aliance pro globální změny 

Adresář psychologů se zkušenostmi s krizovou intervencí a psychoterapeutů - dobrovolníků, kteří nabídli zdarma pomoc Ukrajincům žijícím v ČR i přímo lidem na Ukrajině 

Šumperk

Centrum na podporu integrace cizinců pro Olomoucký kraj

Centra na podporu integrace cizinců (CPIC) tvoří komplexní síť v rámci celé republiky, která zajišťuje realizaci integrační politiky ČR ve vztahu k cílové skupině cizinců.

Sociální poradenství, právní a psychosociální poradenství, kurzy českého jazyka, tlumočnické služby, sociokulturní kurzy,…

Člověk v tísni

Nabídka pomoci se zprostředkováním materiální pomoci.

Kariérní poradenství UA

Multikulturní centrum Mozaika

Nezisková organizace Mozaika v Prostějově nabízí pro uprchlíky z Ukrajiny tyto služby: komunitní setkávání, základní poradenství a asistenci, psychologické poradenství, program pro maminky s dětmi. Všechny služby jsou poskytovány zdarma.

Prostějov

Rodinné centrum Olivy

Česko-ukrajinské centrum pro rodiny s dětmi v Olomouci

Odkaz na FB skupinu v ukrajinštině:

Olomouc
Děti Teenageři Dospělí