Duševní podpora


V České republice má největší zastoupení Římskokatolická církev. Dále u nás působí Řeckokatolická církev, Pravoslavná církev, Českobratrská církev evangelická, Církev československá husitská, Církev bratrská a další církve a náboženské společnosti. 

Zde najdete odkazy na webové stránky jednotlivých církví a jejich společenství, případně dalších organizací nabízejících duchovní podporu v našem regionu.  

Duševní podporu a podporu pro osoby s duševním onemocněním Vám může poskytnout také psychoterapeut, psycholog, psychiatr, a to v rámci sociálních služeb nebo zdravotní péče. Využít můžete také telefonické krizové linky nebo on-line podporu.  

Psychologická podpora v rámci sociálních služeb bývá bezplatná. Pokud navštívíte klinického psychologa nebo zdravotnické pracoviště, je péče hrazena ze zdravotního pojištění. Zde je však potřeba ověřit, zda daný psycholog spolupracuje s Vaší zdravotní pojišťovnou.  

Péči nabízejí i psychologové, kteří nespolupracují s žádnou sociální službou ani pojišťovnou, jejich služby si pak musí klient zpravidla zaplatit sám. Doporučujeme výši úhrady zjistit předem. 

Ministerstvo vnitra ČR – Psychologická pomoc pro občany, adresář psychologické pomoci 

ČOSIV – Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání – psychosociální pomoc 

Co můžete v Olomouckém kraji využít

Filtrovat nabídky

BSAFE

Projekt BSAFE má za cíl předcházet a bojovat proti všem formám násilí založeného na pohlaví (GBV) namířeným proti zranitelným ženám, které byly nuceny opustit své země původu kvůli konfliktu.

WEB „OPATRUJ SE“ pro cizince

Webové stránky Opatruj.se odborně zaštiťuje Národní ústav duševního zdraví České republiky ve spolupráci s dalšími národními a mezinárodními organizacemi.

Obsah webových stránek byl vytvořen na základě vědecké ověřené informace. Na webových stránkach najdete postupy, jak pečovat o své duševní zdraví.

V sekci Otestuj se najdete užitečné standardizované testy, které se běžně používají pro screening problémů v oblasti duševního zdraví.

Poskytují důležíté informace pro Ukrajince v případě potřeby psychologické pomoci zde.

La Strada

La Strada Česká republika, o.p.s. je specializovaná nezisková organizace, která se zabývá prevencí obchodu s lidmi a vykořisťování, pojmenovává jejich příčiny a důsledky, ovlivňuje veřejnou politiku a poskytuje v této oblasti sociální služby. Posláním La Strady Česká republika je přispívat k odstranění vykořisťování a obchodování s lidmi a poskytovat podporu a ochranu vykořisťovaným, obchodovaným a těmito jevy ohroženým lidem.

Psychoterapie s příspěvkem od pojišťovny VZP

Důležitou součástí našeho celkového zdraví je i duševní zdraví, o které je nezbytné také pečovat. Základní formou péče o duševní zdraví je například sebepéče, což jsou způsoby, jak si pomoci sami, další formou může být i odborná pomoc. Na psychoterapie můžete nyní získat až 5 000 Kč od Všeobecné zdravotní pojišťovny. VZP pokračuje v projektu na zvýšení dostupnosti psychosociální péče pro své pojištěnce.

Více informací najdete taky zde: Využijte příspěvek na terapii od VZP | Terapie.cz

Informace o příspěvku v anglickém jazyce ke stažení

Teenageři Dospělí Senioři

Podpora rodin dětí s postižením z Ukrajiny v Olomouckém kraji

Co nabízí:

  • Sociální poradenství v oblasti hledání řešení individuálních potřeb rodiny
  • Vyhledání a oslovení návazných služeb v regionu, předávání kontaktů na další odborníky
  • Pomoc při hledání vhodné mateřské, základní a střední školy
  • Tlumočnické služby (ukrajinština, ruština/čeština)
  • Informace a poskytnutí různých pomůcek pro psychomotorický rozvoj dítěte
  • Možnosti volnočasových aktivit pro děti
  • Komunitní akce pro celou rodinu
Děti Teenageři

Církev

Apoštolský exarchát řeckokatolické církve v ČR 

Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

Římskokatolické farnosti olomoucké arcidiecéze (zde můžete najít kontakt na farnost a kněze ve Vaší obci)

Odpovědi ke mši v ukrajinštině

Církev bratrská v Olomouci (nabízí pravidelná setkání s Ukrajinci, bohoslužby v ukrajinštině i individuální duchovní podporu)

Řeckokatolická farnost Olomouc
kontakt: +420 736 511 934
email: otec.petr.prinz@gmail.com

Psychologická podpora pro uprchlíky ASSYST

Krizová intervence Assyst je osvědčená metoda, při které klient a intervent procházejí postupem, který pomáhá snížit projevy stresu z prožitých událostí. Po celém Olomouckém kraji ZDARMA. Pro děti i dospělé.

Kontakt: +420 605 367 475; +420 605 367 020
E-mail: assyst.olomouc@gmail.com

Centrum LOCIKA

Centrum LOCIKA zvyšuje kapacity intervenčních center a nabízí přímou podporu pro děti a rodiče nebo poradenství pro učitele a odborníky v rámci programu “Pomoc dětem zasaženým traumatem v důsledku války na Ukrajině”.

Děti

ETAPA – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Služba je určena dětem a mládeži ve věku od 9 do 21 let, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, se kterou si neví rady.

Olomouc

Pomoc pro občany Ukrajiny i české lékaře v komunikaci s ukrajinskými pacienty

Informační linka +420226201221 – volba 2 je v provozu denně od 8 do 19 hodin a poskytuje základní informace o zdravotní péči v ČR pro občany Ukrajiny. Slouží také českým poskytovatelům zdravotní péče, kteří potřebují asistenci při komunikaci s ukrajinskými pacienty, a v neposlední řadě poskytuje také psychologickou podporu.

Opatruj.se

Kontakty a informace z oblasti duševního zdraví v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Dokumentování válečných zločinů

Policie ČR se podílí na vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině a shromažďuje svědectví osob pobývajících v ČR.

Česká psychologická aliance pro globální změny 

Adresář psychologů se zkušenostmi s krizovou intervencí a psychoterapeutů - dobrovolníků, kteří nabídli zdarma pomoc Ukrajincům žijícím v ČR i přímo lidem na Ukrajině 

Šumperk

Centrum na podporu integrace cizinců pro Olomoucký kraj

Centra na podporu integrace cizinců (CPIC) tvoří komplexní síť v rámci celé republiky, která zajišťuje realizaci integrační politiky ČR ve vztahu k cílové skupině cizinců.

Sociální poradenství, právní a psychosociální poradenství, kurzy českého jazyka, tlumočnické služby, sociokulturní kurzy,…

Člověk v tísni

Nabídka pomoci se zprostředkováním materiální pomoci.

Kariérní poradenství UA

Olomouc
Děti Teenageři Dospělí Senioři

Multikulturní centrum Mozaika

Nezisková organizace Mozaika v Prostějově nabízí pro uprchlíky z Ukrajiny tyto služby: komunitní setkávání, základní poradenství a asistenci, psychologické poradenství, program pro maminky s dětmi. Všechny služby jsou poskytovány zdarma.

Prostějov

Rodinné centrum Olivy

Česko-ukrajinské centrum pro rodiny s dětmi v Olomouci

Odkaz na FB skupinu v ukrajinštině:

Olomouc
Děti Teenageři Dospělí