Vzdělávání


Český vzdělávací systém se od toho ukrajinského liší.  V Česku děti v pěti letech zahajují povinné vzdělávání tzv. předškolní přípravou v mateřské škole. Od šesti let (resp. od následujícího září) musí děti zahájit povinnou školní docházku, která zahrnuje devět tříd základní školy (tedy cca do 15 let věku dítěte). Po dokončení povinné devítileté školní docházky si děti mohou vybrat další studium buď na střední škole ukončené obvykle po čtyřech letech maturitou (možnost pokračovat na vysokou školu), nebo studium učebního oboru, které je zakončeno výučním listem (opravňujícím vykonávat daná povolání, zejm. řemesla). Po dokončení páté, případně v sedmé třídy základní školy mohou děti přestoupit na víceleté (osmileté, případně šestileté) gymnázium zakončené maturitou stejně jako středoškolské studium zahájené po 9. třídě. 

Děti, které nyní přicházejí do České republiky z Ukrajiny, musí zahájit povinnou školní (předškolní) docházku do 90 dní od získání povolení k pobytu.  

Co můžete v Olomouckém kraji využít

Filtrovat nabídky

Cesty k získání kvalifikace pro mladé uprchlíky

Národní pedagogický institut připravil příručku pro partnery, která mapuje v širším kontextu předpoklady a možnosti získání kvalifikace mimo počáteční vzdělávání mladým uprchlíkům 15-19 let.

Zápis do základních a mateřských škol na rok 2024/2025

V letošním roce už se nebudou konat tzv. zvláštní zápisy pro děti s cizí státní příslušností s dočasnou ochranou. Zápisy do základních  škol na rok 2024/2025 koncí 30. dubna 2024.Platí povinnost zahájit povinnou školní docházku nejpozději do 90 dnů ode dne poskytnutí dočasné ochrany.

 

Děti Teenageři Dospělí

Umapa – pomocník držitelům DO v orientaci na území ČR

Přijíždíte z Ukrajiny a potřebujete se rychle zorientovat, kde hledat úřady, materiální nebo jinou pomoc i školky a školy pro vaše děti? Využijte mapu pro Ukrajince.

Umapa slouží k vyhledávání míst, která jsou pro držitele dočasné ochrany důležitá.

❗Díky Umapě se můžete zorientovat v místech, kde se zrovna pohybujete a zjistit, kde se co potřebné nachází (např. zdravotnická zařízení, ubytovny, školy a ostatní služby). Pomoct Vám při používání Umapy mohou filtry, díky kterým se lépe zorientujete.

👉 Úřady, školky a školy přijímající ukrajinské děti, centra poradenství a psychologické pomoci, ukrajinsky mluvící lékaři a mnoho dalších míst a služeb. Aplikace bude brzy umožňovat přidávat na mapu nová místa, komentovat ta stávající a sdílet svoje zkušenosti s dalšími lidmi, kteří potřebují pomoc.

👉 Mapa vám zároveň ukáže, že na situaci nemusíte být sami. Brzy na ni budeme přidávat i místa, kde se ostatní lidé utíkající před válkou scházejí. Nebo můžete taková setkání snadno zorganizovat a stát se tak spolutvůrci nové etapy ukrajinské komunity.

👉 U mnoho míst najdete i popisek, ve kterém bývají důležité informace, které se vztahují k danému místu, jako jsou adresa, otevírací doby apod.
Majitelé např. ubytoven mohou kdykoliv aktualizovat stav kapacity a počet volných míst.

❓Umapu také najdete jako aplikaci, která je dostupná ke stažení zdarma na Google Play a na AppStore.

 

Teenageři Dospělí Senioři

Knihovna pro všechny

Velká bezplatná knihovna “Library For All” pro děti nejrůznějšího věku, s licencovanými knihami.
Děti (nebo i dospělí) si mohou vybrat roztomilého avatara, uvést svůj věk a preference – a program jim nabídne mnoho různých knih na toto téma.
Aplikaci si můžete stáhnout ZDE (iOS) nebo ZDE (Android).

Děti Teenageři Dospělí Senioři

Perspektivní kariéra pro Ukrajinky v České republice? Začněte pracovat v IT!

Digitální Akademie Czechitas otevírá poslední registraci s možností stipendia pro ukrajinské ženy, které mají exkluzivní šanci zúčastnit se intenzivního kurzu IT zdarma a zvýšit tak svoji hodnotu na trhu práce.
Pro ty, které by se chtěly dozvědět více o Digitální akademii, pořádá Czechitas online informační schůzky s názvem "Poznej Digitální akademii" 19. prosince a 15. ledna.

Zájemkyně se mohou registrovat na ukrajinském webu Czechitas.

Olomouc
Dospělí

Překladové slovníky pro cizince základních a středních škol

Nezisková organizace META vytvořila společně s MŠMT ČR, MV ČR a Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí portál s překladovými slovníčky pro základní
a střední vzdělávání k jednotlivým předmětům a oblastem učiva.

Zde si můžete stáhnout překladové slovníčky k jednotlivým předmětům a oblastem učiva v ukrajinštině, ruštině, vietnamštině a angličtině

Děti Teenageři
Dospělí

Do školy společně

POKUD JSTE JEŠTĚ PRO VAŠE DÍTĚ NEZAJISTILI MÍSTO VE ŠKOLE, MÁTE NEJVYŠŠÍ ČAS!

Děti

Co všecko je Česko

Kniha je rozdělena do 20 tematických kapitol. Každá kapitola obsahuje poutavě napsaný příběh, informační texty na doplnění a dále úkoly. Prozaické a encyklopedické texty jsou v ukrajinštině, aby jim děti bez problémů rozuměly.

Děti
Děti Teenageři

Časopis, který hledá jméno

Časopis je určený pro všechny děti, které chtějí umět dobře česky. Pomáhá učitelům (ale nejen jim) otevřít témata spojená s problematikou migrace. Usnadňuje práci s žáky s odlišným mateřským jazykem. Komunikuje hravě, pomocí metody storytellingu, zábavných úkolů a obrázkového čtení. Je dobře využitelný při práci s ukrajinskými žáky.

Pro letošní školní rok se můžete těšit hned na pět jeho čísel. Už v prvním čísle se na děti obracíme s velkou výzvou. Pomůžeme společně časopisu, vymyslet jeho název?

První číslo časopisu na téma „Kamarád“ si můžete bezplatně stáhnout zde.

Mezinárodně uznávaná zkouška CCE v Olomouci

Mezinárodně uznávaná zkouška CCE v Olomouci (červnový termín bude brzy zveřejněn)

Olomouc

Nabídka pomoci zdravotníkům z řad uprchlíků

Jsme nezisková organizace vytvořená pro informační podporu lékařů, farmaceutů, zdravotních sester a jiných zdravotníků, kteří se chystají pokračovat ve své profesní kariéře v České republice.

Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci

Knihovna UPOL půjčuje lidem z Ukrajiny knihy v ukrajinštině.

Olomouc

Vitejvcesku.cz

adaptační kurzy pro děti a mládež i pro dospělé 

Centrum na podporu integrace cizinců pro Olomoucký kraj

Centra na podporu integrace cizinců (CPIC) tvoří komplexní síť v rámci celé republiky, která zajišťuje realizaci integrační politiky ČR ve vztahu k cílové skupině cizinců.

Sociální poradenství, právní a psychosociální poradenství, kurzy českého jazyka, tlumočnické služby, sociokulturní kurzy,…

Člověk v tísni

Nabídka pomoci se zprostředkováním materiální pomoci.

Kariérní poradenství UA

Olomouc
Děti Teenageři Dospělí Senioři

Podpora mladistvých z Ukrajiny ve věku 15+

Jak se stát žákem střední školy?
Co mohu dělat dál?
Kde najdu podporu?

Teenageři