Sociální poradenství


Co jsou sociální služby? 

Sociální služby zajišťují pomoc a podporu osobám, které se dostaly do nepříznivé životní situace. Tato situace mnohdy znemožňuje lidem vést kvalitní a plnohodnotný život a zároveň je vyčleňuje za společnosti. Posláním sociálních a souvisejících služeb je pomoci těmto lidem navracet se zpět do běžného života a podpořit je ve zdolávání překážek, které jejich situace přináší. 

Kdo může sociální služby využít? 

Na sociální služby se mohou obrátit například lidé se zdravotními potížemi, psychickými potížemi, lidé v nepříznivé finanční či rodinné situaci, lidé, kteří potřebují pomoc s integrací… 

Kdo sociální služby poskytuje?  

Poskytovatelé sociálních služeb jsou osoby či organizace, které sociální služby poskytují dle platné legislativy (zejm. zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). 

Jaké druhy sociálních služeb máme? 

Sociální služby jsou upraveny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který rozeznává celkem 33 druhů sociálních služeb (např. domovy pro seniory, azylové domy, pečovatelská služba aj.). Některé služby jsou poskytovány za úhradu, některé bez úhrady (zdarma). Vždy je bezplatně poskytováno základní sociální poradenství, které musí každému poskytnout všechny sociální služby. Bezplatně je rovněž poskytováno odborné sociální poradenství, které je samostatnou sociální službou, a poskytují ho různé sociální poradny. 

Podle místa poskytování se sociální služby dělí na: 
  • Pobytové => služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb (př. domov pro seniory, azylový dům pro lidi bez domova).  
  • Ambulantní => služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena či dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování (např. centra denních služeb pro osoby se zdravotním postižením).  
  • Terénní => služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí, nejčastěji v domácnosti (zejména osobní asistence a pečovatelská služba). 
Podle činnosti rozlišujeme:  

Sociální poradenství 

Základní sociální poradenství je součástí činnosti každého poskytovatele sociálních služeb. Díky této činnosti mohou lidé získat potřebné informace, které jim pomohou řešit jejich nepříznivou situaci. 

Odborné sociální poradenství je poskytováno například v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro lidi se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu.  

Služby sociální péče 
Služby sociální péče napomáhají lidem zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti.  

Služby sociální prevence 

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení lidí, kteří se nachází v obtížné životní situaci, případně mají životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat lidem k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. 

Informace o sociálních službách v Olomouckém kraji jsou k dispozici v Katalogu poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji. Informace jsou k dispozici v českém jazyce – https://kissos-ok-katalog.olkraj.cz/  

Další informace o sociálních službách naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR  

Kontakty na sociální pracovníky úřadů v Olomouckém kraji

Jak funguje systém sociálních služeb v ČR? Informační leták Ministerstva práce a sociálních věcí k sociálním službám – česky, ukrajinsky

Podrobné informace o sociálních službách v ČR – česky 

Informační leták Ministerstva práce a sociálních věcí k humanitární dávce – česky, ukrajinsky

Evakuace dětí z ukrajinských ústavů do ČR – Informace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – česky, ukrajinsky

Co můžete v Olomouckém kraji využít

Filtrovat nabídky

Podpora rodin dětí s postižením z Ukrajiny v Olomouckém kraji

Co nabízí:

  • Sociální poradenství v oblasti hledání řešení individuálních potřeb rodiny
  • Vyhledání a oslovení návazných služeb v regionu, předávání kontaktů na další odborníky
  • Pomoc při hledání vhodné mateřské, základní a střední školy
  • Tlumočnické služby (ukrajinština, ruština/čeština)
  • Informace a poskytnutí různých pomůcek pro psychomotorický rozvoj dítěte
  • Možnosti volnočasových aktivit pro děti
  • Komunitní akce pro celou rodinu
Děti Teenageři

ETAPA – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Služba je určena dětem a mládeži ve věku od 9 do 21 let, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, se kterou si neví rady.

Olomouc

Co potřebuješ vědět o pobytu a pomoci v ČR?

Tyto informace jsou pro tebe pokud:
-je ti méně než 18 let
-přišel jsi sám nebo s někým jiným, než jsou tví rodiče nebo jsi se ocitl sám, pokud tě tvůj doprovod opustil

Děti Teenageři
Hranice Jeseník Konice Litovel Lipník nad Bečvou Olomouc Mohelnice Prostějov Přerov Uničov Zábřeh Šumperk Šternberk

Člověk v tísni

informační rozcestník v ukrajinštině

Centrum na podporu integrace cizinců pro Olomoucký kraj

Centra na podporu integrace cizinců (CPIC) tvoří komplexní síť v rámci celé republiky, která zajišťuje realizaci integrační politiky ČR ve vztahu k cílové skupině cizinců.

Sociální poradenství, právní a psychosociální poradenství, kurzy českého jazyka, tlumočnické služby, sociokulturní kurzy,…

Člověk v tísni

Nabídka pomoci se zprostředkováním materiální pomoci.

Kariérní poradenství UA

Podpora mladistvých z Ukrajiny ve věku 15+

Jak se stát žákem střední školy?
Co mohu dělat dál?
Kde najdu podporu?

Teenageři

Charita Olomouc

Osobám postiženým konfliktem na Ukrajině nabízí sociální a materiální pomoc.

Olomouc

Maltézská pomoc, o.p.s.

Sociální poradenství a pomoc pro rodiny s dětmi, seniory a osoby se zdravotním postižením.

Olomouc Přerov

Arcidiecézní charita Olomouc

Poradenství pro občany Ukrajiny, materiální pomoc, tlumočení a doprovod na úřadech apod.

Olomouc

Centrum Ondřej 

Charita Zábřeh poskytuje široké spektrum pomoci v Lošticích, Mohelnici a Zábřehu.

Loštice Mohelnice Zábřeh

Rodinné centrum Olivy

Česko-ukrajinské centrum pro rodiny s dětmi v Olomouci

Odkaz na FB skupinu v ukrajinštině:

Olomouc
Děti Teenageři Dospělí