Sociální poradenství


Co jsou sociální služby? 

Sociální služby zajišťují pomoc a podporu osobám, které se dostaly do nepříznivé životní situace. Tato situace mnohdy znemožňuje lidem vést kvalitní a plnohodnotný život a zároveň je vyčleňuje za společnosti. Posláním sociálních a souvisejících služeb je pomoci těmto lidem navracet se zpět do běžného života a podpořit je ve zdolávání překážek, které jejich situace přináší. 

Kdo může sociální služby využít? 

Na sociální služby se mohou obrátit například lidé se zdravotními potížemi, psychickými potížemi, lidé v nepříznivé finanční či rodinné situaci, lidé, kteří potřebují pomoc s integrací… 

Kdo sociální služby poskytuje?  

Poskytovatelé sociálních služeb jsou osoby či organizace, které sociální služby poskytují dle platné legislativy (zejm. zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). 

Jaké druhy sociálních služeb máme? 

Sociální služby jsou upraveny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který rozeznává celkem 33 druhů sociálních služeb (např. domovy pro seniory, azylové domy, pečovatelská služba aj.). Některé služby jsou poskytovány za úhradu, některé bez úhrady (zdarma). Vždy je bezplatně poskytováno základní sociální poradenství, které musí každému poskytnout všechny sociální služby. Bezplatně je rovněž poskytováno odborné sociální poradenství, které je samostatnou sociální službou, a poskytují ho různé sociální poradny. 

Podle místa poskytování se sociální služby dělí na: 
 • Pobytové => služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb (př. domov pro seniory, azylový dům pro lidi bez domova).  
 • Ambulantní => služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena či dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování (např. centra denních služeb pro osoby se zdravotním postižením).  
 • Terénní => služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí, nejčastěji v domácnosti (zejména osobní asistence a pečovatelská služba). 
Podle činnosti rozlišujeme:  

Sociální poradenství 

Základní sociální poradenství je součástí činnosti každého poskytovatele sociálních služeb. Díky této činnosti mohou lidé získat potřebné informace, které jim pomohou řešit jejich nepříznivou situaci. 

Odborné sociální poradenství je poskytováno například v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro lidi se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu.  

Služby sociální péče 
Služby sociální péče napomáhají lidem zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti.  

Služby sociální prevence 

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení lidí, kteří se nachází v obtížné životní situaci, případně mají životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat lidem k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. 

Informace o sociálních službách v Olomouckém kraji jsou k dispozici v Katalogu poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji. Informace jsou k dispozici v českém jazyce – https://kissos-ok-katalog.olkraj.cz/  

Další informace o sociálních službách naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR  

Kontakty na sociální pracovníky úřadů v Olomouckém kraji

Jak funguje systém sociálních služeb v ČR? Informační leták Ministerstva práce a sociálních věcí k sociálním službám – česky, ukrajinsky

Podrobné informace o sociálních službách v ČR – česky 

Informační leták Ministerstva práce a sociálních věcí k humanitární dávce – česky, ukrajinsky

Evakuace dětí z ukrajinských ústavů do ČR – Informace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – česky, ukrajinsky

Informační leták Policie ČR k domácímu násilíčesky, ukrajinsky.

Co můžete v Olomouckém kraji využít

Filtrovat nabídky

Diskriminace v bydlení

Diskriminace jako

  • Nerovné, méně příznivé zacházení (přímá diskriminace) /znevýhodnění na základě zdánlivě neutrálního kritéria (nepřímá diskriminace)

  • Diskriminační důvody  (rasa, etnicita, národnost, pohlaví, sexuální orientace, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, státní příslušnost)

Obecní bydlení

 • Na obecní bydlení dopadá zákaz o diskriminace

 • Pokud poskytují byty i držitelům dočasné ochrany, tak musí dodržovat zákaz diskriminace

Realitní kanceláře

  • Pokud majitel si nepřeje UA je to přímá diskriminace – vlastník či zprostředkovatel

  • Vlastník nemovitosti sdělí realitnímu makléři, že si nepřeje, aby byla druhou smluvní stranou osoba určitého etnika dopouští se diskriminace formou

  • Realitní makléř nemůže diskriminační pokyn ze strany vlastníka přijmout a považovat jej za závazný. Již pouhý dotaz může být diskriminační, ale ne každý dotaz na národnost/státní příslušnost není diskriminační

La Strada

La Strada Česká republika, o.p.s. je specializovaná nezisková organizace, která se zabývá prevencí obchodu s lidmi a vykořisťování, pojmenovává jejich příčiny a důsledky, ovlivňuje veřejnou politiku a poskytuje v této oblasti sociální služby. Posláním La Strady Česká republika je přispívat k odstranění vykořisťování a obchodování s lidmi a poskytovat podporu a ochranu vykořisťovaným, obchodovaným a těmito jevy ohroženým lidem.

Umapa – pomocník držitelům DO v orientaci na území ČR

Přijíždíte z Ukrajiny a potřebujete se rychle zorientovat, kde hledat úřady, materiální nebo jinou pomoc i školky a školy pro vaše děti? Využijte mapu pro Ukrajince.

Umapa slouží k vyhledávání míst, která jsou pro držitele dočasné ochrany důležitá.

❗Díky Umapě se můžete zorientovat v místech, kde se zrovna pohybujete a zjistit, kde se co potřebné nachází (např. zdravotnická zařízení, ubytovny, školy a ostatní služby). Pomoct Vám při používání Umapy mohou filtry, díky kterým se lépe zorientujete.

👉 Úřady, školky a školy přijímající ukrajinské děti, centra poradenství a psychologické pomoci, ukrajinsky mluvící lékaři a mnoho dalších míst a služeb. Aplikace bude brzy umožňovat přidávat na mapu nová místa, komentovat ta stávající a sdílet svoje zkušenosti s dalšími lidmi, kteří potřebují pomoc.

👉 Mapa vám zároveň ukáže, že na situaci nemusíte být sami. Brzy na ni budeme přidávat i místa, kde se ostatní lidé utíkající před válkou scházejí. Nebo můžete taková setkání snadno zorganizovat a stát se tak spolutvůrci nové etapy ukrajinské komunity.

👉 U mnoho míst najdete i popisek, ve kterém bývají důležité informace, které se vztahují k danému místu, jako jsou adresa, otevírací doby apod.
Majitelé např. ubytoven mohou kdykoliv aktualizovat stav kapacity a počet volných míst.

❓Umapu také najdete jako aplikaci, která je dostupná ke stažení zdarma na Google Play a na AppStore.

 

Teenageři Dospělí Senioři

Poradny pro rodinu

Nabízejí pomoc a podporu dětem, rodinám, manželským párům a dalším osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci.

Sociální pracovníci a psychologové Poradny pro rodinu pomáhají klientům odborného sociálního poradenství s řešením manželských, partnerských, rodinných i osobních problémů. Psychologové se také věnují náhradním rodinám, které organizace doprovází.Odborné pracovníky najdete jak v sídle organizace v Olomouci, tak i v jejích pobočkách v Poradnách pro rodinu v Prostějově, Přerově, Šumperku a v Jeseníku. Pracoviště v Olomouci a Šumperku jsou bezbariérová. Služby poraden jsou bezplatné.

Podrobněji zde: Leták_Poradny

 

Sasínek – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Poskytují odbornou pomoc a podporu dětem, dospívajícím a rodinám nacházejícím se v obtížné životní situaci, kterou nezvládají řešit vlastními silami. Podporu zajišťují v týmu složeném ze sociální pracovnice a psycholožky. Všechny naše služby jsou bezplatné a dobrovolné. Působnost služby je území Olomouckého kraje. Najdete nás na adrese Karolíny Světlé 2a v Olomouci.

Stáhnout si leták: Leták Sasínek (ssp-ol.cz)

Středisko sociální prevence v Olomouckém kraji nabízí služby Intervenčních center

Intervenční centra poskytují poskytují pomoc a podporu osobám ohroženým domácím násilím a dále osobám ohroženým nebezpečným pronásledováním v souvislosti s domácím násilím.

Cílem činností je pomoci těmto osobám zorientovat se v jejich složité životní situaci, podpořit je ve volbě řešení prostřednictvím individuální psychologické pomoci, sociálního a právního poradenství.

Kontakty najdete zde. 

Podpora rodin dětí s postižením z Ukrajiny v Olomouckém kraji

Co nabízí:

 • Sociální poradenství v oblasti hledání řešení individuálních potřeb rodiny
 • Vyhledání a oslovení návazných služeb v regionu, předávání kontaktů na další odborníky
 • Pomoc při hledání vhodné mateřské, základní a střední školy
 • Tlumočnické služby (ukrajinština, ruština/čeština)
 • Informace a poskytnutí různých pomůcek pro psychomotorický rozvoj dítěte
 • Možnosti volnočasových aktivit pro děti
 • Komunitní akce pro celou rodinu
Děti Teenageři

ETAPA – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Služba je určena dětem a mládeži ve věku od 9 do 21 let, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, se kterou si neví rady.

Olomouc

Co potřebuješ vědět o pobytu a pomoci v ČR?

Tyto informace jsou pro tebe pokud:
-je ti méně než 18 let
-přišel jsi sám nebo s někým jiným, než jsou tví rodiče nebo jsi se ocitl sám, pokud tě tvůj doprovod opustil

Děti Teenageři
Hranice Jeseník Konice Litovel Lipník nad Bečvou Olomouc Mohelnice Prostějov Přerov Uničov Zábřeh Šumperk Šternberk

Člověk v tísni

informační rozcestník v ukrajinštině

Centrum na podporu integrace cizinců pro Olomoucký kraj

Centra na podporu integrace cizinců (CPIC) tvoří komplexní síť v rámci celé republiky, která zajišťuje realizaci integrační politiky ČR ve vztahu k cílové skupině cizinců.

Sociální poradenství, právní a psychosociální poradenství, kurzy českého jazyka, tlumočnické služby, sociokulturní kurzy,…

Člověk v tísni

Nabídka pomoci se zprostředkováním materiální pomoci.

Kariérní poradenství UA

Olomouc
Děti Teenageři Dospělí Senioři

Podpora mladistvých z Ukrajiny ve věku 15+

Jak se stát žákem střední školy?
Co mohu dělat dál?
Kde najdu podporu?

Teenageři

Charita Olomouc

Osobám postiženým konfliktem na Ukrajině nabízí sociální a materiální pomoc.

Olomouc

Maltézská pomoc, o.p.s.

Sociální poradenství a pomoc pro rodiny s dětmi, seniory a osoby se zdravotním postižením.

Olomouc Přerov

Arcidiecézní charita Olomouc

Poradenství pro občany Ukrajiny, materiální pomoc, tlumočení a doprovod na úřadech apod.

Olomouc

Centrum Ondřej 

Charita Zábřeh poskytuje široké spektrum pomoci v Lošticích, Mohelnici a Zábřehu.

Loštice Mohelnice Zábřeh

Rodinné centrum Olivy

Česko-ukrajinské centrum pro rodiny s dětmi v Olomouci

Odkaz na FB skupinu v ukrajinštině:

Olomouc
Děti Teenageři Dospělí