Poradny pro rodinu

Nabízejí pomoc a podporu dětem, rodinám, manželským párům a dalším osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci.

Poskytují sociální službu:

  • Odborné sociální poradenství  (partnerské, manželské, rodinné a individuální poradenství) – dle režimu zákona o sociálních službách

Jako osoba pověřená k výkonu sociálně – právní ochrany dětí poskytují:

  • Zařízení odborného poradenství pro péči o děti (nařízené rodinné terapie, odborné psychologické posouzení vhodnosti žadatelů o náhradní rodinnou péči)
  • Odborné poradenství a pomoc v souvislosti s osvojením či pěstounskou péčí
  • Přípravy žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny

 Poradenské služby poskytují v rámci konzultací probíhajících ambulantní formou. Tzn. že klienti musí osobně přijít do poradny.
Na dálku (telefonicky, e-mailem apod.) odborné konzultace neposkytují. Touto formou se pouze domluvíte na termínech osobních setkání nebo poskytnout Vám základní informace o službách.

Kontakty na poradny najdete zde: Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk, Jeseník.