Multikulturní centrum Mozaika

Pro ukrajinské uprchlíky pořádáme každé úterý klub pro maminky s dětmi, klub pro Ukrajince všech věkových kategorií a program pro děti a dorost s ukrajinským psychologem. V úterý a čtvrtek je možnost navštívit poradnu, kde nabízíme poradenství ohledně ubytování, hledání zaměstnání, školství, sociálních služeb, zdravotnictví, dále také pomoc s telefonováním a doprovázení na úřady, do škol apod.

Poskytujeme materiální pomoc – starší oblečení, potraviny z potravinové banky.


Prostějov