Člověk v tísni

Nabízíme:

 • Poskytneme vám základní poradenství a orientaci v našem systému
 • Doprovodíme vás a podpoříme při jednání s Úřadem práce, Policií, lékařem a dalšími institucemi.
 • Pomůžeme vám s vyplněním formulářů, sepsáním dokumentů a vysvětlíme vám jejich obsah.
 • Zprostředkujeme vám potřebnou materiální pomoc.
 • Budeme prosazovat vaše práva a oprávněné zájmy.
 • Dětem pomůžeme nalézt školu, školku, volnočasové aktivity.
 • Nabízíme vám běžnou lidskou oporu.
 • Můžeme vás navštívit v místě vašeho pobytu nebo můžete přijít k nám do kanceláře.
 • Pro jednání zajistíme tlumočníka.

Kariérní poradenství UA

Naše služba nabízí pomoc a podporu lidem ve věku 14 – 19 let:

 • Pomoc při řešení každodenních problémů.
 • Nalezení bezplatné psychologické podpory.
 • Podpora na střední škole (pomoc při řešení problémových situací, nedorozumění, pomoc s přestupem na jinou školu).
 • Pomoc při přijímání na vysoké školy.
 • Nabídka kurzů a pomoc při hledání stipendijních programů.
 • Organizace doučovacích služeb (pokud máte problémy s některým ze školních předmětů, nebo je problém s výukou tohoto předmětu v českém jazyce, pomůžeme s organizací bezplatného doučování).
 • Organizace volnočasových aktivit (shromáždíme skupinu teenagerů a organizujeme společné aktivity, např. turistické výlety, sledování filmů apod.) dle Vašeho přání.

Pravidelné aktivity v Komunitním klubu:

 • Posydenky. Každý pátek od 16 do 17:30 hod.
 • Filmový klub je zaměřen pro Ukrajince, Ukrajinky, kteří se chtějí naučit český jazyk a poznat českou kulturu. Promítají se české filmy, klasické i moderní, v češtině s českými titulky pro snadné porozumění. Každou sobotu od 17 do 20 hod.
 • Sobotní škola pro ukrajinské děti. Aktivity projektu: hodiny ukrajinského jazyka, literatury a historie, seznamování se s tradicemi a kulturou obou zemí. Od 10. září každou sobotu od 10 do 13 hod.
Olomouc
Děti Teenageři Dospělí Senioři