Nabídka pomoci zdravotníkům z řad uprchlíků

Jsme nezisková organizace vytvořená pro informační podporu lékařů, farmaceutů, zdravotních sester a jiných zdravotníků, kteří se chystají pokračovat ve své profesní kariéře v České republice.

Zakladateli našeho spolku jsou lékaři se zahraničním vzděláním, kteří potvrdili své diplomy, zvládli celou cestu aprobace a v současnosti pracují v ČR.

Naše organizace nejen poskytuje informace o algoritmech uznání medicinských diplomů, ale také navazuje kontakty s Českou lékařskou komorou, Ministerstvem zdravotnictví a dalšími institucemi a organizacemi.

Našimi hlavními cíli jsou informační podpora lékařů, farmaceutů, zdravotních sester a jiných zdravotníků, profesní a kulturní růst členů naše organizace, důstojná prezentace lékařů se zahraničním vzděláním na mezinárodní úrovni, účast na zvýšení kvality lékařské péče v České republice.

Nabízíme pomoc na celém území České republiky