Didaktika češtiny jako cizího/druhého jazyka

Obsah kurzu bude zaměřen na témata, která pedagogickým pracovníkům ozřejmí rozdíl mezi výukou češtiny jako mateřského a cizího/druhého jazyka. Důraz bude kladen na specifika lingvodidaktického popisu češtiny jako cizího/druhého jazyka, na metody, jak češtinu jako cizí/druhý jazyk zprostředkovat, i na to, jak efektivně propojit výuku českého jazyka a literatury s výukou češtiny jako cizího/druhého jazyka.
Kurz je akreditován MŠMT ČR v režimu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jedná se o bezplatný kurz pro pedagogické pracovníky.

Kurz nabízí ve třech termínech:
23. – 24. června 2023
29. – 30. srpna 2023
1. – 2. září 2023

Místo konání: Filozofická fakulta UP v Olomouci

Olomouc
Dospělí