Do školy společně

Musí ukrajinské děti chodit v Česku do školy?
Ano, musí!

Podle platných českých zákonů, které se vztahují i na vás, musí všechny děti, kterým bylo 6 a více let do 31. 8. 2022, zahájit povinnou školní docházku nejpozději po 90 dnech od získání povolení k pobytu
Pro pětileté děti pak platí povinný předškolní rok v mateřské škole.

Děti