Podání daňového přiznání

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob se podává na finanční úřad – územní pracoviště místně příslušné poplatníkovi.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se podává podle § 136 odst. 1 daňového řádu nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

Základní lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období 2023 je do 2. 4. 2024.

KDO MÁ POVINNOST PODAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ:
  • Osoba, která pracovala (byť jeden měsíc) současně pro dva zaměstnavatele a z obou zaměstnání byla odvedena zálohová daň z příjmu (hrubý příjem byl vyšší než 10 000 Kč u každého ze zaměstnavatelů).
  • Osoba, jejíž další příjmy mimo příjmů ze zaměstnání (tzv. příležitostné příjmy, na které nemá živnostenské oprávnění) přesáhly 30 000 Kč. Částkou se rozumí hrubý příjem, před odečtením případných výdajů.
  • Osoba, která má pravidelný příjem z pronájmu.
  • Osoba, která má aktivní živnostenský list, ale neplatila paušální daň, nebo porušila její režim
  • Osoba, která má příjmy z kapitálového majetku (akcie, cenné papíry, kryptoměny atp.)
  • a další specifické případy, pokud nesplníte podmínky pro osvobození příjmů dle §4, 4a a 4b zákona 586/1992 Sb.
Termíny a způsob pro podání

Daňové přiznání můžete podat třemi způsoby:

  • Do 2. 4. 2024 v papírové podobě (osobně na FÚ, nebo poštou)
  • Do 2. 5. 2024 elektronicky (přes portál mojedane.cz nebo přes datovou schránku)
  • Do 1. 7. 2024 pokud zpracovává a podává daňový poradce

Daňový nerezident ČR (občan Ukrajiny), který učinil „Prohlášení k dani“ si může uplatnit, a to i v průběhu roku u svého zaměstnavatele, pouze slevu základní na poplatníka a slevu na studenta. Další slevy na dani a daňová zvýhodnění pak závisí na tom, zda jste či nejste daňový rezident ČR, t.j. zda máte potvrzení o daňovém domicilu v ČR. 

Pozor! Osoby, které se zdržují na území ČR pouze za účelem studia nebo léčení, jsou vždy daňovými nerezidenty ČR.

Slevu na studenta lze uplatnit naposledy za zdaňovací období 2023. Od 1. 1. 2024 je sleva na studenta zrušena. Sleva základní činí měsíčně 2 570 Kč.