Psychoterapie s příspěvkem od pojišťovny VZP

Důležitou součástí našeho celkového zdraví je i duševní zdraví, o které je nezbytné také pečovat. Základní formou péče o duševní zdraví je například sebepéče, což jsou způsoby, jak si pomoci sami, další formou může být i odborná pomoc. Na psychoterapie můžete nyní získat až 5 000 Kč od Všeobecné zdravotní pojišťovny. VZP pokračuje v projektu na zvýšení dostupnosti psychosociální péče pro své pojištěnce.

Kdo může příspěvek získat?

  • Všichni pojištěnci VZP starší 7 let

Kolik mi pojišťovna proplatí?

  • Získat můžete 500 Kč za jedno sezení, a to maximálně na 10 sezení.
  • Sezení u psychoterapeuta platíte sami, pojišťovna vám příspěvek vyplatí zpětně na účet.

Kdy můžu příspěvek uplatnit?

  • Program poběží do 31. prosince 2024. Do té doby musíte o příspěvek zažádat v aplikaci Moje VZP a VZP vám proplatí sezení, která do té doby za daný rok proběhla.
  • Pro ostatní způsoby podání platí termín 30.11.2024.

Jak na to?

1.  Najděte si psychoterapeuta spolupracujícího s VZP  

Seznam terapeutů , na jejichž služby můžete příspěvek od VZP uplatnit, najdete zde

Potvrďte si s terapeutem, že u něj můžete příspěvek využít a domluvte se ohledně potřebných dokumentů. 

2.  Dejte terapeutovi vědět, že budete příspěvek chtít čerpat

Při prvním setkání či kontaktu s terapeutem dejte vědět, že máte zájem o příspěvek od VZP. Aby bylo možné podat žádost o příspěvek, terapeut musí zaevidovat sezení, na na které žádáte o příspěvek. 

Zda-li terapeut sezení evidoval, může ověřit v on-line náhledu do Kontroly návštěv. Teprve po zaevidování sezení terapeutem je možné podat žádost o příspěvek.

3.  Pošlete žádost o příspěvek VZP

Žádost můžete podat 

  • online formulářem v aplikaci Moje VZP
  • poštou nebo osobně na kterékoliv pobočce.

Pokud se žádost rozhodnete podat písemně, vyplňte a podepište žádost o příspěvek z fondu prevence. K žádosti nejsou vyžadovány platební doklady o úhradě terapie.

Žádost zašlete nejpozději do 31. 12. 2024 pomocí aplikace Moje VZP. Nebo písemně do 31.11.2024.

Příspěvek můžete žádat najednou až po skončení terapie nebo průběžně po jednotlivých sezeních.

Bližší informace najdete na webu www.vzp.cz. 

Teenageři Dospělí Senioři