Materiální pomoc


V Olomouckém kraji působí neziskové organizace, které vám pomohou zajistit materiální pomoc, pokud jste v nouzi. Zde naleznete kontakty na osoby pomáhající ukrajinským uprchlíkům a také další podrobné informace o materiální pomoci. Podle místa současného pobytu si můžete vyhledat nejbližší službu.  

Co můžete v Olomouckém kraji využít

Filtrovat nabídky

Solidární příspěvek

Zde v odkaze si můžete on-line vyřídit příspěvek pro solidární domácnost (lidem, kteří ubytovávají uprchlíky ve svých domácnostech) a humanitární dávku (pro uprchlíky z Ukrajiny s dočasnou ochranou).

Člověk v tísni

Nabídka pomoci se zprostředkováním materiální pomoci.

Kariérní poradenství UA

Olomouc
Děti Teenageři Dospělí Senioři

Charita Olomouc

Osobám postiženým konfliktem na Ukrajině nabízí sociální a materiální pomoc.

Olomouc

Arcidiecézní charita Olomouc

Poradenství pro občany Ukrajiny, materiální pomoc, tlumočení a doprovod na úřadech apod.

Olomouc

Multikulturní centrum Mozaika

Nezisková organizace Mozaika v Prostějově nabízí pro uprchlíky z Ukrajiny tyto služby: komunitní setkávání, základní poradenství a asistenci, psychologické poradenství, program pro maminky s dětmi. Všechny služby jsou poskytovány zdarma.

Prostějov

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Poradenství a pomoc se zajištěním materiální pomoci uprchlíkům

Olomouc

Patron dětí

projekt Nadace Sirius, mimořádná hotovost ukrajinským dětem a jejich rodinám

 

Děti

Charita pro Ukrajinu

Webové stránky Charity zaměřené na pomoc na Ukrajině

Olomouc

Rodinné centrum Olivy

Česko-ukrajinské centrum pro rodiny s dětmi v Olomouci

Odkaz na FB skupinu v ukrajinštině:

Olomouc
Děti Teenageři Dospělí