Patron dětí

projekt Nadace Sirius, mimořádná hotovost ukrajinským dětem a jejich rodinám

Jak můžete přispět?
https://patrondeti.cz/pribeh/ukrajina

Jak můžete požádat?
https://patrondeti.cz/blog/kdo-a-jak-muze-pozadat-o-pomoc-ukrajinskym-detem-v-cr

Žádost o příspěvek zde:
https://patrondeti.cz/ua/zadost

Děti