Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Poradenství a pomoc se zajištěním materiální pomoci uprchlíkům 

Olomouc