Zdravotní péče


Většina zdravotních služeb v České republice je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Informace, jak se stát osobou pojištěnou v rámci veřejného zdravotního pojištění naleznete například zde: https://www.zpmvcr.cz/informaciya-dlya-gromadyan-ukraini

Jakmile se po příchodu do ČR zaregistrujete u zdravotní pojišťovny, je vhodné si najít praktického lékaře v místě Vašeho bydliště, u kterého budete registrováni, budete k němu docházet na pravidelné preventivní prohlídky a v případě zdravotních obtíží bude prvním lékařem, na kterého se obrátíte. Pokud Vaše zdravotní potíže budou vyžadovat návštěvu specialisty (kardiologa, internisty, kožního lékaře apod.), je zpravidla nutné, aby Vám Váš praktický lékař vystavil doporučení na toto ošetření. Takové ošetření je pak hrazeno ze systému veřejného zdravotního pojištění a nemusíte za něj nic platit. Pokud byste vyžadovali vyšetření, které je nad rámec zdravotního pojištění – není indikováno lékařem, je možné vyšetření podstoupit a uhradit jej jako samoplátce. Zdravotnická zařízení mají v těchto případech stanovený ceník zdravotních služeb. 

Je třeba, aby lékař, u kterého se registrujete, měl sjednanou smlouvu s Vaší zdravotní pojišťovnou. Je dobré si před sjednáním veřejného zdravotního pojištění u některé pojišťovny ověřit, s jakými zdravotnickými zařízeními v daném regionu má tato pojišťovna smlouvy, abyste měli jistotu, že proplácení zdravotních výkonů bude bez problému.

Praktičtí lékaři také vystavují potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti pro zaměstnavatele, nebo potvrzují omluvenky žáků ze školy, pokud jsou nemocní nebo v době výuky podstupovali lékařské ošetření. 

Co můžete v Olomouckém kraji využít

Filtrovat nabídky

Systém českého zdravotnictví pro pacienti z Ukrajiny

NAPO (Národní asociace pacientských organizací) připravila dokument o českém zdravotním systému pro držitele dočasné ochrany.

Návod na to “Jak správně zvládat stres”

WHO připravila pro Vás ilustrovaný návod s názvem “Jak dělat ve stresu to, co je důležité”. 

Snadno se naučíte techniky a můžete je používat každý den jen několik minut, abyste snížili hladinu stresu.

BSAFE

Projekt BSAFE má za cíl předcházet a bojovat proti všem formám násilí založeného na pohlaví (GBV) namířeným proti zranitelným ženám, které byly nuceny opustit své země původu kvůli konfliktu.

WEB „OPATRUJ SE“ pro cizince

Webové stránky Opatruj.se odborně zaštiťuje Národní ústav duševního zdraví České republiky ve spolupráci s dalšími národními a mezinárodními organizacemi.

Obsah webových stránek byl vytvořen na základě vědecké ověřené informace. Na webových stránkach najdete postupy, jak pečovat o své duševní zdraví.

V sekci Otestuj se najdete užitečné standardizované testy, které se běžně používají pro screening problémů v oblasti duševního zdraví.

Poskytují důležíté informace pro Ukrajince v případě potřeby psychologické pomoci zde.

La Strada

La Strada Česká republika, o.p.s. je specializovaná nezisková organizace, která se zabývá prevencí obchodu s lidmi a vykořisťování, pojmenovává jejich příčiny a důsledky, ovlivňuje veřejnou politiku a poskytuje v této oblasti sociální služby. Posláním La Strady Česká republika je přispívat k odstranění vykořisťování a obchodování s lidmi a poskytovat podporu a ochranu vykořisťovaným, obchodovaným a těmito jevy ohroženým lidem.

Psychoterapie s příspěvkem od pojišťovny VZP

Důležitou součástí našeho celkového zdraví je i duševní zdraví, o které je nezbytné také pečovat. Základní formou péče o duševní zdraví je například sebepéče, což jsou způsoby, jak si pomoci sami, další formou může být i odborná pomoc. Na psychoterapie můžete nyní získat až 5 000 Kč od Všeobecné zdravotní pojišťovny. VZP pokračuje v projektu na zvýšení dostupnosti psychosociální péče pro své pojištěnce.

Více informací najdete taky zde: Využijte příspěvek na terapii od VZP | Terapie.cz

Informace o příspěvku v anglickém jazyce ke stažení

Teenageři Dospělí Senioři

Podpora rodin dětí s postižením z Ukrajiny v Olomouckém kraji

Co nabízí:

  • Sociální poradenství v oblasti hledání řešení individuálních potřeb rodiny
  • Vyhledání a oslovení návazných služeb v regionu, předávání kontaktů na další odborníky
  • Pomoc při hledání vhodné mateřské, základní a střední školy
  • Tlumočnické služby (ukrajinština, ruština/čeština)
  • Informace a poskytnutí různých pomůcek pro psychomotorický rozvoj dítěte
  • Možnosti volnočasových aktivit pro děti
  • Komunitní akce pro celou rodinu
Děti Teenageři

Psychologická podpora pro uprchlíky ASSYST

Krizová intervence Assyst je osvědčená metoda, při které klient a intervent procházejí postupem, který pomáhá snížit projevy stresu z prožitých událostí. Po celém Olomouckém kraji ZDARMA. Pro děti i dospělé.

Kontakt: +420 605 367 475; +420 605 367 020
E-mail: assyst.olomouc@gmail.com

Nedostupná zdravotní péče

Sháníte lékaře v jistém oboru a nemůžete se k nikomu dostat? Vyplňte prosím tento dotazník, kde uvedete své jméno, bydliště a pojišťovnu, která Vám s nedostupností lékaře ráda pomůže.

Pomoc pro občany Ukrajiny i české lékaře v komunikaci s ukrajinskými pacienty

Informační linka +420226201221 – volba 2 je v provozu denně od 8 do 19 hodin a poskytuje základní informace o zdravotní péči v ČR pro občany Ukrajiny. Slouží také českým poskytovatelům zdravotní péče, kteří potřebují asistenci při komunikaci s ukrajinskými pacienty, a v neposlední řadě poskytuje také psychologickou podporu.

Lékařská konzultace pro uprchlíky z Ukrajiny

  • Konzultace a následné objednání k lékaři je zdarma po celé ČR
  • Lékaři a také zdravotní sestřičky Vám pomůžou ve Vašem rodném jazyce.
  • Zjednodušili jsme pro Vás naše služby. Nyní nám stačí poskytnout e-mail a Vaše telefonní číslo.

Praktický lékař pro děti a dorost

MĚJTE SVÉ DÍTĚ V PÉČI SPECIALISTŮ Z FN OLOMOUC

Přijímáme dětské pacienty bez ohledu na jejich původ či rodný jazyk.

Olomouc
Děti Teenageři

Ukrajinská linka krizové intervence

Ukrajinská telefonická Linka krizové intervence funguje pro uprchlíky z 21 zemí včetně České republiky.

České telefonní číslo je +420 800 012 058 (linky fungují za Kyjevským časem), také nyní testují zvukový nebo videohovor přes internet (každý den 10:00 do 20:00).

Mají k dispozici psychology a psychiatry, kteří poskytují krizovou pomoc, psychiatrickou pomoc, krizovou psychiatrickou pomoc, konzultace.

Také nabízejí online skupinová sezení, která jsou bezplatná.

Fakultní nemocnice Olomouc

UA POINT ve Fakultní nemocnici Olomouc

Informace o poskytování zdravotní péče
https://www.fnol.cz/informace-pro-obcany-ukrajiny-informatsiia-dlia-gromadian-ukrayini

NONSTOP lékárna – areál Fakultní nemocnice Olomouc, vjezd z ulice I.P. Pavlova, budova Z

Orientační plán areálu nemocnice
https://www.fnol.cz/uploads/page/180/doc/orientacni_plan_100x70cm_UA.pdf

Olomouc