Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

  • Obecné informace o zaměstnávání občanů Ukrajiny v České republice – pro zaměstnance i zaměstnavatele
  • Příspěvek solidárním domácnostem
  • Humanitární dávka pro občany Ukrajiny
  • Informace o zdravotním pojištění