Kurzy češtiny pro cizince

Kurzy jsou vedeny interaktivním způsobem pomocí videí a následných cvičení. Dělí se na témata týkající se práce i školy.