Platba poplatku za komunální odpad 

29. 4. 2024

Každý platí poplatek podle svého místa bydliště, obracejte se na příslušný obecný nebo městky úřad, například: OlomoucPřerovProstějov,

ŠumperkJeseníkHranice.

Například, ve městě Olomouc poplatníkem poplatku za komunální odpad je fyzická osoba přihlášená v obci (na odboru azylové a migrační politiky)

nebo vlastník nemovité věci (byt, rodinný dům, stavba pro rodinnou rekreaci), ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

  • Splatnost poplatku je 31.5.2024. Poplatek činí 804Kč/ osobu, pro poplatníky do 15 let včetně činí  poplatek 402kč/osobu. Pozor, poplatky se v jednotlivých obcích liší.
  • V případě osvobození, která jsou uvedena na webu města, je třeba vždy nárok na osvobození třeba ohlásit a prokázat a to nejpozději do 31.5 příslušného kalendářního roku. 

Poplatek je možno uhradit v úředních hodinách na pokladnách magistrátu, složenkou nebo převodem z účtu. 

V případě, že nebylo přiděleno rodné číslo, je třeba do poznámky k platbě uvést celé  jméno a datum narození poplatníka.