Evidence ukrajinských vozidel od 1. 1. 2024

28. 8. 2023

Občané Ukrajiny mají nově povinnost evidovat vozidlo, které užívají na území ČR (nemusí být majitel), a to nejpozději do 7 dnů od udělení dočasné ochrany nebo víza za účelem strpění.
Občané Ukrajiny, kteří zde již pobývají, mohou vozidla do systému registrovat od 1. 10. 2023.
Zápis do evidence provádí bezplatně obce, kde je registr vozidel.
Od 1. 1. 2024 je řízení ukrajinského vozidla bez evidence provozovatele přestupkem!