Psychologická podpora pro uprchlíky ASSYST

12. 10. 2023

Krizová intervence Assyst je osvědčená metoda, při které klient a intervent procházejí postupem, který pomáhá snížit projevy stresu z prožitých událostí.