Milostivé léto VI: mimořádná příležitost na odpuštění penále z pojistného a exekučních nákladů.

3. 7. 2024

Klienti VZP mající dluh na pojistném a penále, které je vymáhané v daňové exekuci, mohou využít tzv. Milostivého léta IV. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak se dluhů na penále a exekučních nákladech zbavit. Milostivé léto IV potrvá od 1. července do 30. listopadu 2024. Zapojit se do něho mohou fyzické osoby, jimž byla nařízena daňová exekuce na pojistné a penále nejpozději do 31. prosince 2023.

Aby plátce mohl tuto mimořádnou akci využít, musí písemně požádat VZP o odpuštění penále a exekučních nákladů, a to v období od 1. července do 30. listopadu 2024. Zároveň je povinen uhradit dlužné pojistné, případně první splátku do 31. prosince 2024. Celý dluh v případě rozložení úhrady dlužného pojistného do splátek musí být zaplacen nejpozději do splatnosti poslední splátky.

Plátce, jehož dluh na pojistném je v době podání žádosti vyšší než 5 000 Kč, může VZP ČR oznámit, že dluh uhradí ve splátkách. V případě dlužného pojistného od 5 000 Kč do 50 000 Kč bude splacení dluhu rozloženo do 12 měsíčních splátek, u dluhu nad 50 000 Kč do 36 měsíčních splátek. 

Podrobné informace jsou k dispozici na webu www.vzp.cz/platci/milostive-leto.