Zveme vás na besedu o nejnovějších legislativních změnách týkajících se ukrajinských spoluobčanů pro rok 2024, kterou pořádá Rodinné centrum Heřmánek.

Beseda bude tlumočena do ukrajinštiny.

Volný vstup.

Přihlášení formou sms na tel: 777 007 279