Vzdělávací systém v ČR

  • Jak se hlásit na základní, střední a vysokou školu?
  • V kolika letech se v ČR chodí do školy?
  • Platí se školné?
  • Je vzdělání v ČR povinné?

Na kurz je nutné se předem registrovat!
Tlumočení do ukrajinštiny zajištěno.