Setkávání před Vánoci

7.12. Předvánoční setkání v Levandulové kavárně v Zábřehu – živá hudba (16:30 – cca 18:30h.)

9.12. Exkurze do Olomouce s ukrajinským průvodcem a návštěva digitálního planetária

14.12. Předvánoční setkání a vyrábění svíček z plástu – živá hudba (16:00-18:00)