Rizika spojená s běžným životem

Na semináři se dozvíte:

  • jaká je práce hasičů a v jakých případech se na ně můžete obrátit
  • jak preventivně ochránit svůj domov před požárem
  • příčiny požárů z nedbalosti a hašení malých požárů
  • nebezpečné látky v domácnosti
  • jak uhasit olej na pánvičce
  • jaká rizika hrozí při nesprávném použivání elektrických zařízení