Adaptační program

“Zvykáme si bez maminky”
Pro děti od 2 – 4 let.

Pro více informací napište na e-mail: marcela@snoezelenolomouc.cz