Solidární příspěvek

Zde v odkaze si můžete on-line vyřídit příspěvek pro solidární domácnost (lidem, kteří ubytovávají uprchlíky ve svých domácnostech) a humanitární dávku (pro uprchlíky z Ukrajiny s dočasnou ochranou).