Rekvalifikační kurz češtiny

pořádaný Centrem jazykového vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Úřadem práce 

Olomouc