Můžeš mluvit česky

Cílem projektu spolku Můžeš Mluvit Česky z.s. je podpořit vzdělávání Ukrajinců a usnadnit jim začlenění do života v České republice.

Ústav jazykové a odborné přípravy (UJOP) Univerzity Karlovy připravil metodiku rychlokurzů českého jazyka pro cizince. Tenhle kurz bychom rádi zaplatili našim lektorům, kteří potom vytvoří fyzické kurzy po celé ČR pro cizince, kteří česky vůbec nemluví. Naším cílem je do konce roku realizovat fyzické kurzy pro 5 000 cizinců.

Kontakt: +420 605 432 746

Klára Vošalíková – PR koordinátor

Projekt je k 18.11.2022 pozastaven.