Duha Klub Rodinka

Duha Klub Rodinka právě pro vás připravila tyto činnosti, jako součást projektu “Vítej mezi námi!”

  1. Péče o děti v Rodince – nabídka hlídání dětí
  2. Základní kurz českého jazyka pro dospívající/dospělé občany Ukrajiny
  3. Společné setkání českých a ukrajinských rodin – svépomocná rodičovská skupina
  4. Individuální odborné poradenství – (např. odborné terapeutické zázemí, psycholog, speciálně – pedagogické poradenství, zdravotničtí specialisté, sociální pracovník, právní poradenství, finanční poradenství apod.)
  5. Montehrátky se zaměřením na integraci cizojazyčných dětí

Bližší informace: Ing. Irena Brázdilová
E-mail: brazdilova@rodinka.cz