Bezplatná linka sociální asistence (Modrá linka)

MPSV ČR, Modrá linka a Český červený kříž nabízejí služby call centra sociální asistence pro uprchlíky z Ukrajiny a Čechy, kteří jim pomáhají.

sociální poradenství a krizová intervence

+420 800 601 020, komunikace v češtině, ukrajinštině, ruštině, romštině a maďarštině

Hovory jsou anonymní

Informace česky
Informace ukrajinsky