Změna v nároku na bezplatné ubytování!

26. 10. 2023

Osoby s dočasnou ochranou, které jsou zranitelnými osobami, ale nebyla jim přiznána HuD, ztrácí možnost bezplatného ubytování! Tyto osoby se můžou domluvit se stávajícím ubytovatelem na uzavření nájemní smlouvy nebo si najít vlastní ubytování jinde. Těmto osobám nemůže být poskytnuta žádná pomoc na KACPU. Mohou si podat žádost o Mimořádnou okamžitou pomoc na úhradu nezbytného jednorázového výdaje , která slouží k překlenutí náhlé situace, kdy osobě s ohledem na příjmové a majetkové poměry bezprostředně hrozí ztráta ubytování. Není tedy určena k úhradě opakujících se předvídatelných nákladů, proto je nutné vyvíjet aktivní kroky k nalezení ubytování, které budou osoby schopny s případným využitím Humanitární dávky zaplatit. V následujících dnech by měly být vydány další informační materiály v ukrajinštině. V případě potřeby pomoci při hledání vlastního ubytování, můžete kontaktovat pomáhající organizace a instituce. V případě dotazů se obracejte na tyto kontaktní linky:

 https://www.mpsv.cz/documents/20142/4552532/Infolinky.pdf/a595b113-7dcc-c099-2e9d-5db9148fe452

Pokud si chcete podat žádost o MOP, budete potřebovat tyto dokumenty: