Dokumentování válečných zločinů

Policie ČR se podílí na vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině a shromažďuje svědectví osob pobývajících v ČR. Pro potenciální svědky válečných zločinů na Ukrajině proto připravila dotazník, po jeho vyplnění mohou být svědkové kontaktování Policií pro další šetření. Dotazník a informace o celém projektu jsou umístěny na  stránce https://oznameni.policie.cz/.

Informační letáky pro klienty: